Note To Do. Widget icon
0
3.8 k
+3

Your agenda for tomorrow, the next day, and the day after

โฆษณา

เวอร์ชันเก่า

มันไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเวอร์ชันล่าสุดของแอปที่จะมีปัญหาเมื่อติดตั้งบนสมาร์ทโฟนรุ่นเก่า บางครั้งแอปเวอร์ชันที่ใหม่กว่าอาจจะไม่สามารถทำงานบนอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากความเข้ากันไม่ได้ของระบบ จนกว่าผู้พัฒนาแอปจะแก้ไขปัญหานี้ คุณควรลองใช้แอปเวอร์ชันที่เก่ากว่า ถ้าคุณต้องการ rollback ของ Note To Do. Widget ลองดูประวัติเวอร์ชันของแอปนี้บน Uptodown มันมีเวอร์ชันของไฟล์ทั้งหมดของแอปนั้นสำหรับให้ดาวน์โหลดจาก Uptodown ดาวน์โหลด rollback ของ Note To Do. Widget สำหรับ Android โดยเวอร์ชันต่าง ๆ ของ 1$s ที่เผยแพร่อยู่บน Uptodown ไม่มีไวรัสและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการดาวน์โหลด
2.1.498-111 9 พ.ย. 2020
1.4.315-95 28 ก.ย. 2020
1.4.311-94 6 ส.ค. 2020
1.4.309-93 4 พ.ย. 2020
1.2.171-81 20 เม.ย. 2019
1.1.972-66 22 พ.ค. 2019
1.1.739-49 29 ก.ค. 2016
1.0.058 15 พ.ย. 2015
0.8.4.4 Beta 25 มิ.ย. 2015
0.7.5 Beta 19 มิ.ย. 2015
0.7.Beta 19 มิ.ย. 2015